vanilla white quartz
Vanilla-White-Slab

VANILLA WHITE QUARTZ

Thickness: Standard stock thickness is 3cm (1 1/4″)